Användare
Rank Användare Inlagor Publicerade Kommentarer/synpunkter Antal röster Publicerade röster Karma
9 ptelchik8 116 0 (0%) 0 116 0 (0%) 3651.00
10 paulchehadegroup 173 0 (0%) 0 173 0 (0%) 2979.00
11 peonybell95 171 0 (0%) 0 171 0 (0%) 2829.00
12 paulchehadepresident 168 0 (0%) 0 168 0 (0%) 2787.00
13 pchehadepresident 150 0 (0%) 0 150 0 (0%) 2562.00
14 eaterence90 137 0 (0%) 0 137 0 (0%) 2375.00
15 silicalead8 139 0 (0%) 0 139 0 (0%) 2357.00
16 nofabian85 143 0 (0%) 0 143 0 (0%) 2334.00
17 pchehadegroup 133 0 (0%) 0 133 0 (0%) 2250.00
18 needpiano8 135 0 (0%) 0 135 0 (0%) 2228.00
19 cartisrael10 133 0 (0%) 0 133 0 (0%) 2202.00
20 Landon869 130 0 (0%) 0 130 0 (0%) 2104.00
21 stitchcancer47 124 0 (0%) 0 124 0 (0%) 2070.00
22 hubertram65 115 0 (0%) 0 115 0 (0%) 1978.00
23 douglas4086 118 0 (0%) 0 118 0 (0%) 1977.00
24 psevin23 108 0 (0%) 0 108 0 (0%) 1881.00
25 lisanottd414 115 0 (0%) 0 115 0 (0%) 1849.00
26 wamarroguin89 109 0 (0%) 0 109 0 (0%) 1796.00
27 estoetzel54 101 0 (0%) 0 101 0 (0%) 1783.00
28 Aliza148 106 0 (0%) 0 106 0 (0%) 1743.00
29 mahmoudmemo412 107 0 (0%) 0 107 0 (0%) 1712.00
30 smichel17 102 0 (0%) 0 102 0 (0%) 1671.00
31 supplyanimal6 98 0 (0%) 0 98 0 (0%) 1611.00
32 stocklimit1 95 0 (0%) 0 95 0 (0%) 1590.00
33 jraiola11 91 0 (0%) 0 91 0 (0%) 1583.00
34 ccary62 94 0 (0%) 0 94 0 (0%) 1559.00
35 benglehardt32 90 0 (0%) 0 90 0 (0%) 1556.00
36 Michal727 96 0 (0%) 0 96 0 (0%) 1549.00
37 hdonte93 89 0 (0%) 0 89 0 (0%) 1528.00
38 akirmer36 91 0 (0%) 0 91 0 (0%) 1502.00